Giỏ hàng

NHÀ LÀM VIỆC QUỐC HỘI


Địa điểm xây dựng: Số 35 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Công trình với chức năng là nơi làm việc của một số cơ quan, đơn vị Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội và Văn phòng Quốc Hội, là nới tổ chức hội thảo, hội nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. Là nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương do Trung tâm Bồi dưỡng Đại diểu Dân cử tổ chức
Công trình có quy mô:
– Tổng diện sàn Xây dựng:13.911 m2
– Tầng cao: cao 9 tầng+ 2 tầng hầm
– Tổng mức đầu tư: 440 tỷ
– Cấp công trình: Cấp 1.

Top